วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2554

คำพ้อง

 คำพ้อง  
 คำพ้องหมายถึงคำที่มีรูปหรือเสียงเหมือนกันแต่จะมีความหมายต่างกันซึ่งเวลา
อ่านต้องอาศัยการสังเกตพิจารณาเนื้อความของคำที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยคำพ้อง
แบ่งเป็น 3 ชนิด คือ 
 .คำพ้องรูป คือ
คำพ้องที่เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกัน
กรี อ่านว่า กรี เป็นอักษรควบ แปลว่า กระดูกแหลมที่หัวกุ้ง                 อ่านว่า กะ รี เป็นอักษรนำ แปลว่า ช้าง
 ครุ อ่านว่า ครุ เป็นอักษรควบ แปลวว่า ภาชนะสานชนิดหนึ่ง              อ่านว่า คะ รุ เป็นอักษรนำ แปลว่า ครู หนัก
 เพลา อ่านว่า เพลา เป็นอักษรควบ แปลว่า ตัก เข่า แกนล้อหมุน      อ่านว่า เพ ลา อ่านเรียงพยางค์ แปลว่า เวลา
สลา อ่านว่า สะ - เหลา เป็นอักษรนำ แปลว่า ต้นไม้ชนิดหนึ่ง           เสลา อ่านว่า เส - ลา อ่านเรียงพยางค์ แปลว่า หิน
ปรัก อ่านว่า ปรัก เป็นอักษรควบ แปลว่า เงิน                                  ปรัก อ่านว่า ปะ หรัก เป็นอักษรนำ แปลว่า หัก
แขม อ่านว่า แขม แปลว่า ชื่อต้นไม้ล้มลุกชนิดหนึ่ง                          แขม อ่านว่า ขะ แม แปลว่า คนเขมร
    . คำพ้องเสียง คือ คำที่เขียนต่างกันแต่จะออกเสียงเหมือนกัน
. คำพ้องทั้งรูปและเสียง คือคำพ้องที่เขียนเหมือนกัน อ่านออกเสียงเหมือนกัน แต่จะต่างกันในด้านความหมาย ซึ่งขึ้นอยู่ที่ใจความของคำข้างเคียง เช่น คำพ้องรูปและคำพ้องเสียง                          
คำพ้องรูป คือ คำที่เขียนเหมือนกัน แต่อ่านออกเสียงต่างกัน และมีความหมายต่างกัน                 

<>ตัวอย่าง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น